31 mei 2011 – een persbericht – Studenten ROC op stage bij politie en gemeenten

Den Helder- Cursisten van de opleiding “Handhaver toezicht en veiligheid” (HTV) van het ROC Kop van Noord-Holland kunnen binnenkort op stage bij de politie Noord-Holland Noord en de afdelingen Stadstoezicht van de vier grotere gemeenten in de regio.

De politie Noord-Holland Noord, het ROC Kop van Noord-Holland, de gemeenten Den Helder, Heerhugowaard, Alkmaar, Hoorn, de Politieacademie en het kenniscentrum ECABO ondertekenden op dinsdag 31 mei een convenant om dit initiatief te onderstrepen. De partijen willen op deze manier de positie van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten en een doorstroming van talentvolle cursisten richting de politie bewerkstelligen.

De opleiding HTV heeft de uitstroomrichting politie en biedt cursisten de kans om een baan bij de politie te bemachtigen. Stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding en met de ondertekening van het convenant wordt het aantal stageplaatsen in het publieke domein aanzienlijk uitgebreid. Op deze manier krijgen jongeren van rond de 18 jaar een kans zich goed voor te bereiden op een baan in het toezichthoudende domein en kunnen ze de juiste praktijkervaring opdoen.

Politieacademie
Met ingang van december zullen de eerste stages van start gaan. Het gaat in eerste instantie om twaalf stageplaatsen. Eind volgend jaar groeit het aantal geüniformeerde stagiairs naar 24. De verwachting is dat minimaal 50 procent van de stagiairs doorstroomt naar de Politieacademie. Onderdelen die tijdens de stage aan de orde komen zijn onder meer ‘toezicht houden in het publieke domein’, ‘oriëntatie verkeersveiligheid’ en ‘publieksservice’.

De ondertekening van het convenant is onderdeel van het project ‘Partners in onderwijs’. Het project heeft als doel de samenwerking tussen politie, stadstoezicht en regulier onderwijs te versterken. Aad de Wit, voorzitter college van bestuur van het ROC Kop van Noord-Holland is verguld met de samenwerking: “Deze brede samenwerking op het gebied van veiligheid is een aanwinst voor de regio. Het is goed dat we dit samen met de politie en de kerngemeenten kunnen opzetten.”

Bron: https://www.denhelderactueel.nl/01/06/2011/studenten-roc-op-stage-bij-politie-en-gemeenten/