Vestaelis Consultancy verbindt praktijk met theorie. Daar ontstaat een stevige verbinding tussen kennis en benodigde uitvoering.  

Vestaelis Consultancy heeft zich als particuliere opleider, gespecialiseerd in allerlei soorten veiligheidsopleidingen.

Vestaelis Consultancy  verzorgt een groot aantal cursussen/trainingen op het gebied van  veiligheid, opsporing, aanhouding- en zelfverdediging technieken en  agressie- en communicatietrainingen.

Vestaelis Consultancy heeft een aantal specialistische deskundigheid & disciplines in huis:

 • RSE – CPTED experts
 • Fraude- en financieel specialisten
 • Beveiliging deskundigen
 • Politie deskundigen
 • Recherche deskundigen
 • Organisatie deskundigen

Daarnaast vakbekwame en bevoegde docenten en trainers in diverse onderwerpen

Politie

o.a. Strafrecht. Strafvordering, Hulpofficier van justitie, Organisatiecriminaliteit, Integrale veiligheidszorg, Leider onderzoek, Projectmatig werken, Bijzondere Opsporing Bevoegdheden, Financieel rechercheren, Ontnemingswetgeving, Verhoortechniek.

Bijzondere opsporingsdiensten

o.a. Leider onderzoek, Observatiecursus, Strafrecht. Strafvordering, Bijzondere Opsporing Bevoegdheden, Financieel rechercheren, ontnemingswetgeving, verhoortechniek, Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

Beveiliging (Beveiliger 2)

Toezicht & Handhaving

Voor ROC’s verzorgt Vestaelis Consultancy opleidingen, coaching, docenten en de beroepspraktijkvorming. Daarvoor worden zeer ervaren, bekwame en bevoegde docenten ingezet, die allemaal kunnen buigen over een ruime en gedifferentieerde ervaring bij politie en verschillende opsporingsdiensten.

Daarnaast is binnen Vestaelis lesmateriaal ontwikkeld voor de Handhaver Toezicht & Veiligheid (Politie). www.eduvak.nl

School & praktijk

Door voortdurend met de praktijk (bestuur, politie, Toezicht & Handhaving) te communiceren en verwachtingen, eisen en inzet op elkaar af te stemmen, zijn wij de laatste jaren zeer succesvol geweest in het leerlingen uit de verschillende opleidingen (‘uniformberoepen’) een zeer leerzame stage te bieden en daarnaast de openbare orde te dienen.

Naast dit initiatief zijn de afgelopen jaren, in samenwerking met anderen, bij diverse gemeenten toezicht- en handhavingprojecten opgezet.

Grote voordelen van deze wijze van werken; door de inzet van stagiaires en hun begeleiding dalen de kosten van inzet significant voor o.a. bestuur en gemeente. Op deze wijze kan toch voldoende kwalitatief en effectief gewerkt worden aan de leefbaarheid en veiligheid. 

Dat noemen wij bij Vestaelis;

“Samen lerend werken aan de veiligheid”

Beroepspraktijkvorming

Vestaelis verwerf, coördineert en onderhoudt projecten en stageplaatsen voor ROC opleidingen in orde en veiligheid.

Informeer vrijblijvend wat wij voor uw beroepspraktijkvorming kunnen betekenen. 
Voor elke uitdaging is een passende oplossing denkbaar.

Overige

Vestaelis is ervaren en vertrouwd met het doorlichten van processen daar waar het gaat over een (mogelijk) afbreukrisico op het gebied van fraude en/of integriteit.

Vestaelis is tevens thuis in het verrichten van werkzaamheden binnen een politieke/bestuurlijke omgeving.

Kerncompetenties binnen Vestaelis zijn:

 • kennis
 • ervaring
 • deskundigheid
 • een goed inlevingsvermogen
 • omgevingsbewust
 • vermogen tot reconstructie
 • respectvolle confrontatie
 • creativiteit
 • overtuigingskracht
 • analytisch – en communicatief vaardig.

Wat doet Vestaelis Consultancy verder nog?

 • Consultancy
 • Safety and Security
 • Integriteit
 • Advisering team en ontwikkeling
 • Ontwikkelen Lesmateriaal – interactief
 • Handhaver openbare ruimte – Drank en Horecawet
 • Opleiding en trainingen
 • Ondersteuning permanente her- en bijscholing BOA, RTGB